Skulptören Berit Lindfeldt, född 1946 i Stockholm, har ställt ut separat vid Moderna Museet, Liljevalchs och Konstakademien i Stockholm, samt vid fler andra institutioner och gallerier i landet. Hon är representerad vid Modern Museet, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, och vid ett antal andra samlingar.