Skulptören Berit Lindfeldt, född 1946 i Stockholm, har ställt ut separat vid
Moderna Museet, Liljevalchs och Konstakademien i Stockholm, samt vid flera
andra institutioner och gallerier i landet. Hon är representerad vid Moderna
Museet, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, och vid ett antal andra
samlingar.