Christina Ekstrand och Stina Persson t o m 2 december


Ett virrvarr av energier. Ytskikt och rumsliga djup. Ögat får fäste, något tar form, men detta något dunstar i nästan samma stund som det    uppenbarats. Christina Ekstrands dynamiska måleri är gäckande. Vi ser in i ett barockens kalejdoskop – böljande strukturer och mångtydiga rumsrelationer. Ogenomtränglig vegetation eller infernaliska rökmoln? Implosion eller explosion? Mikro- eller makroperspektiv? Allt är i ständig rörelse.  

Stina Perssons skulpturer speglar i flera fall en ovanlig konstnärlig metod; skulptören gräver sig in i leran och skapar ett hålrum. Handen utgör både redskap och ”blick” när hon där i hålrummet – inifrån och ut – skulpterar fram en negativ form att gjuta i gips. Denna blinda och uteslutande taktila metod sker i växelverkan mellan det medvetna, det omedvetna och det slumpartade. Stina Perssons konstnärskap är vävt runt en oåtkomlig, närmast ockult kärna. I gestaltningen finns en självklar auktoritet som skänker även hennes mindre verk en gåtfull monumental aura.

Christina Ekstrand, född 1973 i Katrineholm, är utbildad vid konstskolan Idun Lovén, Stockholm 1992-93 och vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1993-99. Hon bor och arbetar i Stockholm.

Ekstrand har tidigare ställt ut separat på Galleri Hammarén 2019. Hon har också ställt ut flera gånger på Susanne Petterson Gallery i Stockholm. På konsthallen Strandverket, Marstrand deltog hon 2018 i en grupputställning som presenterade sex stycken samtida målare, The Painter.

Christina Ekstrand är representerad bland annat i Sveriges riksdags konstsamling, regionala och kommunala samlingar, Nordeas och Handelsbankens samlingar.  Offentliga verk av henne finns att se Södersjukhuset, Stockholm och Huddinge sjukhus. Hon har mottagit en rad stipendier, bland andra Konstakademiens Simone de Dardels och Verner Åkermans stipendium 2019 och Helge Ax:son Johnsons stipendium 1999.

Stina Persson, född 1983 i Burträsk, bor och arbetar i Stockholm. Stina Persson är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå (Master Fine Art 2013) och vid Konstfack i Stockholm (Bachelor Fine Art) 2009.

Stina Persson har ställt ut vid Moderna Museet, Liljevalchs konsthall, Konstakademien och Färgfabriken i Stockholm. Hon har också deltagit i utställningar vid Uppsala konstmuseum, Trollhättans konsthall, Bildmuseet i Umeå, Skellefteå konsthall och Gustavsbergs konsthall.

I samband med Stockholms stadshus 100-årsjubileum 2023 invigdes Stina Perssons skulptur Kärlekspar på klippan av HKH Kronprinsessan. 2022 erhöll hon Marianne och Sigvard Bernadottes konstnärsstipendium, 2021 mottog Gerhard Bonniers stipendium. Vidare var hon den första mottagaren av Erland Cullbergs stipendium 2019. En stipendieutställning hölls på Anna Bohman Gallery, Stockholm.


A jumble of energies. Surface layers and spatial depths. The eye takes hold, something is shaped, but still it will volatilize at the moment of unfolding. Christina Ekstrand's dynamic art of painting is elusive. We gaze into a baroque kaleidoscope – with undulating structures and ambiguous spatial connections. Impenetrable vegetation or infernal puffs of smoke? Implosion or explosion? Micro or macro perspectives? Everything is constantly in motion.

Some of Stina Persson's sculptures reflect a fairly uncommon artistic method; by digging into the clay, the sculptor creates a cavity. Her hand is both a tool and a “gaze" when she sculptures a negative form in the cavity – from inside out – to be cast in plaster. This blind, exclusively tactile method takes place in the interaction between the conscious, the unconscious and the fortuitous. Stina Persson's artistry is woven around an inaccessible, almost occult core. There is an obvious authority in the figuration, that gives even her smaller works an enigmatic monumental aura.

Christina Ekstrand, born in 1973 in Katrineholm, studied at Idun Lovén Art School, Stockholm 1992-93, and graduated at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm 1993-99. She resides and works in Stockholm.

Stina Persson, born in 1983 in Burträsk, resides and works in Stockholm. She was educated at the Academy of Fine Arts in Umeå (Master of Fine Arts, 2013) and at the University of Arts, Craft and Design in Stockholm (Bachelor of Fine Arts, 2009).