CARIN ELLBERG  OCH  PER SVENSSON
                                                                                                                                                 4- 25 mars 2023

                                                                                                                                             Exempel på tillgängliga verk, klicka här
I sina senare verk tar Carin Ellberg med oss till havslandskapen. Det handlar om en besjälad natur, om hur havets uråldriga livsformer erinrar oss om att alla existerande levande organismer har ett gemensamt ursprung och hör samman. Kanske kan man säga att Ellberg för oss tillbaka till vårt ursprung. Akvarellerna skapar ett flöde in och ut ur det undermedvetna. Ibland vandrar tuschlinjen ut ur pappret och linjerna blir skulpturer.

Det underliggande draget av mystisk som man kan erfara i mötet med Ellbergs verk är än mer explicit hos Per Svensson, som konsekvent rört sig i en esoterisk sfär genom hela sitt breda konstnärskap. I Per Svenssons värld är konst och natur, vetenskap och mystik sammanflätat. För honom är konstnärens och alkemistens sökande ett och samma värv; en vision om alltings sammanhang, om kosmisk meningsfullhet – en strävan mot andligt guld. I denna utställning presenteras ett stort antal akvareller och några skulpturer av Per Svensson.

Carin Ellberg är född 1959 i Stockholm där hon fortfarande är verksam. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1984-89. Carin Ellberg har i stor omfattning ställt ut i Sverige och utlandet. Separat har hon nyligen visats på Akvarellmuseet i Skärhamn – tidigare utställningar vid bland annat Moderna Museet i Stockholm, Malmö konstmuseum och Uppsala konstmuseum. Och alltsedan mitten av 90-talet har Carin Ellberg regelbundet visats på galleri Andréhn-Schiptjenko i Stockholm, i somras också vid galleriets filial i Paris.  Ellberg är representerad bland annat vid Moderna Museet och Magasin III i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, Akvarellmuseet i Skärhamn, Skissernas museum i Lund och Arken museum for moderne kunst i Köpenhamn.

Per Svensson är född 1965 i Göteborg där han är boende idag också. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1985-90 och 1999-2000. Per Svenssons konstnärskap spänner över flertalet discipliner; skulptur, måleri, installationer, film, performance, ljudkonst och experimentell musik i konstellationer som The New Alchemy, Audio Laboratory och Kingdom of Evol. Han har haft separatutställningar i Sverige och utomlands bland annat vid Göteborgs konstmuseum och Röda sten i Göteborg, Konstakademien och Färgfabriken i Stockholm samt Moderna Museet i Malmö, utomlands vid bland annat Heliosturm i Köln och LACE Los Angeles. Med ett stipendium från Iaspis är han för närvarande verksam i Berlin och aktuell med en kommande separatutställning i april på Künstlerhaus Bethanien i Berlin. Per Svensson är representerad vid Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum och vid flera andra offentliga samlingar. Större skulpturala verk av Per Svensson har visat på Pilane skulpturpark på Tjörn.