CHARLOTTE GYLLENHAMMAR
25 AUGUSTI - 16 SEPTEMBER 2018

Separatutställningar, urval:
Munkeruphus Museum, Gilleleje, Danmark 2017
Fotografiska, Stockholm 2016
Göteborgs konstmuseum 2015
House of Sweden, Washington DC, U.S.A 2011
Revisit, Wanås, Knislinge 2011
Christian Larsen Gallery, Stockholm 2009
Swarowski Krystalwelten, Wattens, Österrike 2007
Kulturhuset, Stockholm 2004
Galleri Charlotte Lund, Stockholm 2003
Moderna Museet, Stockholm 2003
Göteborgs konstmuseum 2001
Millesgården, Stockholm 1999
Caisse des depôts et consignations, Paris, Frankrike 1998
Mölndals konsthall 1994
Charlotte Gyllenhammar född i Göteborg 1963, är utbildad vid Hovedskous målarskola i Göteborg, Konsthögskolan i Stockholm och Royal Collage of Art i London. Idag bor hon i Stockholm.

Charlotte Gyllenhammar har alltsedan det uppmärksammade genombrottet 1993 – med den över Drottninggatan i Stockholm upp och nedvända svävande eken – konstnärligt konsekvent rört sig i en egen särpräglad sfär. Det upp och nedvända perspektivet och olika slag av raffinerade speglingar har återkommit. Främst har hon arbetat med film, foto och skulptur, inte sällan i sammanlänkad installationsform. Barnet och kvinnan har ömsom varit huvudrollsinnehavare. Hennes gestalter är gåtfullt laddade och besitter en närmast magnetisk kraft som väcker nyfikenhet – samtidigt som de är tillslutna och oåtkomliga, likt somnambula aktörer som rör sig i en parallell värld.