︎︎︎
CHRISTINA EKSTRAND
27 APRIL - 18 MAJ 2019

Beskruren bild 
Separatutställningar, urval: 
Calender, Susanne Pettersson Gallery, Stockholm 2016
Transition, Susanne Pettersson Gallery, Stockholm 2014
I en cirkel, Studio 44, Stockholm 2003
Christina Ekstrand är född 1973 i Katrineholm. Hon är utbildad vid konstskolan Idun Lovén, Stockholm 1992-93 och vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1993-99. Hon bor och arbetar i Stockholm.

Christina Ekstrands bilder kan, åtminstone betraktade på nära håll, beskrivas som ett labyrintiskt virrvarr av penseldrag. En förunderlig optisk växelverkan uppstår snart – mellan vad man upplever som ytskikt och vad man upplever som rumsliga djup. Penselskriften får betraktaren att leta efter det organiskt bekanta, men detta något tycks försvinna i samma stund det tar form. Ögat får aldrig riktigt fäste. Måleriet befinner sig i ett fruktbart och gäckande mellanläge mellan det abstrakta och det figurativa. Tankarna far stundtals till barockens svindlande illusionism, stundtals till romantikens apokalyptiska landskap. Strax därpå ser man kanske mest av allt en tät och ogenomtränglig vegetation.