Eva Lange är representerad i bland annat följande samlingar:
Moderna Museet, Stockholm
Nationalmuseum, Stockholm
Göteborgs konstmuseum

Separatutställningar i urval
2018 Bukowskis, Stockholm
2015 Konstakademien, Stockholm
2014 Kajsa och Olle Nymans kulturstiftelse, Saltsjö-Duvnäs, Nacka
2012 Södertälje konsthall (visad tillsammans med Hilma af Klint)
2009 Kalmar slott
2007 Skövde konsthall
1991 Galleri 54, Göteborg
1964 Gröna paletten, Stockholm

Per Kesselmar är representerad i bland annat följande samlingar:
Moderna Museet, Stockholm
RIRA Collection, Köln, Tyskland
Lannan Foundation, Santa Fe, USA
Norrköpings konstmuseum
Sten A Olsson Art Collection, Göteborg
Skövde konstmuseum

Separatutställningar i urval
2018 Gallery Dierking, Zürich, Schweiz
2017 Sten A Olssons kulturstipendium Göteborgs konstmuseum
2017 Shine Galleri Fagerstedt, Stockholm
2013 Exposure Konstakademien Stockholm
2009 Zoo Art Fair, London, England
2009 Natalia Goldin Gallery, Stockholm
2009 Full View Uppsala konstmuseum
2007 Galleri 1, Göteborg
2006 Galleri Engström, Stockholm
1998 Galerie Du Nord, Borås
1995 Galleri Ferm, Malmö
1995 Konstruktiv tendens, Stockholm
1993 Ars Nova, Göteborg
I Eva Langes skulpturer finns en reducerad, arkaisk och monumental grundton, subtilt
balanserad av ett intimare, lättare och mer lyriskt inslag. I samband med att Lange tilldelades Sergelpriset 2015 ställde hon ut på Konstakademien i Stockholm och en omfattande bok om hennes konstnärskap gavs ut. Erik Jönsson skrev förordet i vilket han koncist ringade in konstnärskapet.

--- Att gestalta tingens innersta är ett forskande arbete. För Eva Lange innebär detta att först bygga upp ett ämne och sedan slipa ner det, tag för tag med raspen. Genom ständiga reduktioner blottläggs det avbildades typiska små assymetrier. Inte förrän hon når fram till tingets minsta betydelsebärande enhet – formspråkets morfem – kan hon anse sig färdig. ---
Erik Jönsson 2015

Eva Lange är född i Stockholm 1935 där hon också bor idag. Hon är utbildad vid Konstfack och Konsthögskolan (1959-64) i Stockholm. Sedan 1998 är hon medlem av Konstakademien. 2015 tilldelades Lange Sergelpriset. Tidigare har hon bland annat erhållit Prins Eugens medalj för sina insatser som konstnär.

Per Kesselmar kom tidigt i sin konstnärliga bana fram till vad som intresserade honom – det reducerade och det repetitiva, en passion som bland annat väcktes i ett möte med den Egyptiska konsten. Hans abstrakta målningar, tunna lager av valsad vit-grå färg på plåt, inger inledningsvis en känsla av händelselös stillhet. Stillheten skärper seendet och gör oss successivt mer mottagliga för subtila förnimmelser. Betraktar man Kesselmars bilder en lite längre stund kan man gradvis erfara att man sugs in i färgens djup, men man kan lika väl – nästan samtidigt – uppleva att färgen tycks immaterialiseras och lösgör sig från plåten. Allt tycks efter hand pulsera och kontinuerligt förändras. Synvillorna avlöser varandra och man tappar något av orienteringen, under optimala förhållanden en närmast hypnotisk upplevelse.

Per Kesselmar, född i Stockholm 1960, bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg 1984-86 och vidare vid Konsthögskolan i Stockholm 1986-90. Per Kesselmar tilldelades Sten A Olssons kulturstipendium 2017.