Separatutställningar, urval:
2019 Anna Bohman Gallery, Stockholm
2016 ANNAELLEGALLERY, Stockholm
2011 Ystad konstmuseum
2011 Galleri Ping Pong, Malmö
2010 Oslo Kunstforening, Norge

Grupputställningar, urval:
2020 Shapeshifters, Malmö konstmuseum
2019 Galleri Arnstedt, Östra Karup
2016 Bonniers konsthall, Stockholm
2016 Painting Failures Moderna Museet, Malmö
2015 Kunstmuseet KUBE, Ålesund, Norge
2014 Bonniers konsthall
Ellisif Hals inspireras av arkeologi, naturhistoria, geologi. Med ett öppet sinne lever hon sig in i långa tidsperspektiv.

Grunden i Ellisif Hals bildskapande är hennes torrnålstryck. Hon placerar torrnålsbladen på varandra i flera skikt och skär med skalpell genom lagret av bilder. Resultatet blir ett slags ihopflätade kollage med komponenter av alla blad. På närmare håll, då konstnärens säregna och krävande teknik uppenbaras upplever man en utsökt reliefverkan. Blicken far runt i väven av framför- och bakomliggande element i bilden. Rikedomen av linjer och myllret av energier i hennes bilder är förbluffande väl sammanhållna och strukturerade – världen hänger ihop genom alla tidslager. Komplexiteten och raffinemanget i kompositionerna väcker förundran.


Ellisif Hals är född 1981 i Molde, Norge. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Oslo. Idag bor och arbetar hon i Malmö. Ellisif Hals mottog 2014 Maria Bonnier Dahlins stipendium och 2017 tilldelades hon Bernadotte Art Award, ur Marianne och Sigvard Bernadottes konstnärsfond.