︎︎︎
ERNST BILLGREN
23 MARS - 13 APRIL 2019

Separatutställningar, urval:
Galerie Forsblom Stockholm 2019
Galerie Forsblom, Helsingfors, Finland 2017
Borås konstmuseum 2016
Lars Bohman Gallery, Stockholm 2012
Galleri Anhava, Helsingfors, Finland 2010
Färgfabriken, Stockholm 2008
Läckö slott, Lidköping 2007
Jönköpings läns museum 2007
Galleri Wang, Oslo, Norge 2003
Centre Culturel Suedois, Paris, Frankrike 2001
Liljevalchs konsthall, Stockholm 2000
Lunds konsthall 1998
Galleri Lars Bohman 1993
Norrköpings konstmuseum, Norrköping 1989
Galleri 1, Göteborg 1987
Galleri Rotor, Valands konsthögskola, Göteborg 1984
Ernst Billgren är född 1957 i Danderyd. Han utbildade sig först vid Birkagårdens folkhögskola, Stockholm 1979-81 och därpå vid Valands konsthögskola i Göteborg 1982-87. 1997 blev han ledamot av Kungliga Akedemien för de fria konsterna.

Under det sena åttiotalet och det tidiga nittiotalet raserade Billgren många uttalade och outtalade regler för hur en målning skulle se ut, åtminstone om vi talar om måleri utfört av en konstnär som hade gått på en konsthögskola i Sverige. Ernst Billgrens entré på konstscenen förändrade mångas sätt att se på konst. Vad som var en ”bra” respektive ”dålig” målning, eller vad som var god eller dålig smak blev plötsligt avgjort mer komplicerat att uttala sig om. Som konstnär har han hela tiden vågat pröva nya förhållningssätt, en period under en alternativ signatur, von Kröckert. Föränderligheten och uttrycksglädjen är konstanterna i detta konstnärskap.