HANS LANNÉR
16 OKTOBER - 6 NOVEMBER 

KLICKA HÄR FÖR ATT SE EXEMPEL PÅ TILLGÄNGLIGA VERK 
Separatutställningar, urval
2020 Arnstedt, Östra Karup
2019 Olle Nyman ateljéer och konstnärhem, Saltsjö-Duvnäs
2019 Föreställningar Galleri Magnus Karlsson, Stockholm
2018 Galleri Hammarén, Göteborg
2015 Galleri 1, Göteborg
2012 Little Hymns, Skylight Projects, New York, USA
2006 Galleri Engström, Stockholm
2003 Thielska Galleriet, Stockholm
2000 Borås konstmuseum

Grupputställningar, urval
2014 Frieze Art Fair, Galleri Magnus Karlsson, New York, USA
2010 The Armory Show, Galleri Magnus Karlsson, New York USA
1988 Metropolitan Museum of Art, Tokyo, Japan
Hans Lannérs luftiga målningar ter sig som stillsamma meditativa reflektioner över tillvarons outgrundlighet. En mycket subtil humor lurar under ytan.

I de helt nya målningar som visas på Galleri Hammarén träder emellanåt mänskliga gestalter in i handlingen, något som knappast förekommit tidigare i Lannérs bilder. Vi har blickat in i tomma rum eller på fasader där människor ytterst sällan varit synliga. Och så förblir det vanligen fortfarande. Inget är egentligen rubbat i Lannérs fridfulla värld. Helt annorlunda uttryckt; mystiken ligger lika tät som alltid.

Kollegan Ernst Billgren har liknat Hans Lannérs målningar vid deckargåtor:
Han har skalat bort allt oväsentligt och det är upp till mig att lösa mysteriet. - - Det är samma känsla som inför en gåta som vid första anblicken framstår som barnsligt enkel men som innehåller någon form av paradox som gör den olöslig.  

Hans Lannér föddes i Skene 1947. Sedan 1966 bor och arbetar han i Stockholm. Lannér är representerad vid bland annat följande samlingar:

Moderna Museet, Stockholm
Göteborgs konstmuseum
Malmö museum
Borås konstmuseum