DRAGOS OCH DE ANDRA
Nya Målningar av Jarl Ingvarsson
5 - 26 MARS

Short summary in English further down

När man ser Jarl Ingvarssons måleri slås man av kraft och heta färgklanger, samt en känsla av kaos. Jazzens dynamik och skarpa synkoper är närvarande i ett måleri som rycker, drar – och klipper till. Motiven är vardagligt närliggande; en bil, ett paraply, lakritskonfekt, en katt, en korv eller seriehjälten Fantomen. Perspektiven är upplösta och allt samsas i ett koloristiskt överdåd på duken. Just Fantomen, också kallad Dragos, har på senare tid särskilt fångat konstnärens intresse. Som barn fick Jarl Ingvarsson sin pappas något motvilliga godkännande att läsa serien. I en ny serie, dynamiska och medryckande målningar återvänder konstnären till barndomshjälten. Jämte Fantomenmålningarna presenteras en rad andra, också helt nya, verk i utställningen. Ingvarssons otyglade sensualism känns angelägen på en konstscen som under senare år fått en konceptuell slagsida.

Den nu aktuella utställningen är konstnärens första på Galleri Hammarén som också kommer att visa Jarl Ingvarsson på Market Art Fair, Liljevalchs 29 april – 1 maj, då tillsammans med Maurits Ylitalo.

Jarl Ingvarsson, född 1955, är sedan länge bosatt i Sparsör utanför Borås. Han studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, 1978-1983. Sedan 1996 är han medlem av Kungliga Konstakademien i Stockholm. År 2000 mottog Ingvarsson Sten A Olssons kulturstipendium och 2018 erhöll han Prins Eugens medalj för framstående konstnärlig verksamhet. Offentliga utsmyckningar av honom finns vid bland annat restaurang Operakällaren i Stockholm och Landvetter Flygplats. Jarl Ingvarsson är representerad vid Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum och vid en rad andra samlingar.

Jarl Ingvarsson enjoys a kind of artistic freedom that is granted to but a few. His paintings are totally devoid of any tentative uncertainty and his artistic self-confidence is evident. One is struck by the power – and by a sense of chaos. The dynamics of jazz music and its sharp syncopations are present. The motifs are from everyday life; a car, an autumn leaf, licorice confectionery, a cat, a sausage – emerging here and there, mixing in with everything else, which with a sweeping assertion could be described as abstract painting. Most things coexist in Jarl Ingvarsson’s paintings, where the perspectives are dissolved. He is a sensualist, and his presence seems important on a contemporary art scene with its increasing conceptual slant in recent years. One of the most prominent motivs in this exhibition is the artist paintings of the Phantom, the cartoon character created by Lee Falk. Ingvarsson is represented at the Museum of Moderna Art in Stockholm as well as Gothenburg Art Museum.


Separatutställningar, urval
2019 Fabricae Galerie Forsblom, Stockholm
2016 Lars Bohman Gallery, Stockholm
2015 Galleri 1, Göteborg
2013 Bohusläns museum, Uddevalla
2012 Liljevalchs konsthall, Stockholm
2011 Galleri Arnstedt, Östra Karup
2002 Borås Konstmuseum
2002 Uppsala konstmuseum
1987 Galleri 1, Göteborg
1985 Anders Tornberg Gallery, Lund

Samlingsutställningar, urval
2016 Sett sått sitt Borås konstmuseum
2008 Carnegie Art Award Konstakademien, Stockholm
2004 Malmö konstmuseum
2001 Samling saltarvet Saltarvets konsthall, Fiskebäckskil
1999 Svenskt 1900-tal Liljevalchs konsthall, Stockholm
1990 Speglingar Moderna Museet, Stockholm