︎︎︎
KARIN WIKSTRÖM
7 - 29 APRIL 2018


Separatutställningar, urval:

Galleri 1, Göteborg 2015
Galleri Lars Bolin, Östersund 2013
Galleri ALP/Peter Bergman, Stockholm 2010
Galleri Örsta, Kumla 2010
Galleri Argo, Stockholm 2006
Krognoshuset, Lund 2005
Saltarvet, Fiskebäckskil 2003
Anders Tornberg Gallery, Lund 1999
Wetterling Gallery, Stockholm 1997
Göteborgs konstmuseum, 1996
Bror Hjorts hus, Uppsala 1995


Karin Wikström föddes i Östersund 1959. Hon är utbildad vid KV:s konstskola, Hovedskous målarskola och Valands konsthögskola (1990-95) i Göteborg, där hon också är bosatt sedan länge.

Wikström personliga bildvärld har drag av fabel och myt. Bilderna bär fram vad man kan uppleva som berättelser, gåtfulla och lockande. Enstaka inslag av ord förekommer i målningarna. En allvarlig grundton balanseras av en varm, subtil humor. Behandlingen av de jordbundna färgerna är påfallande nyanserad.