Separatutställningar, urval

2020 Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm
2018 Lena Cronqvist. I natur och helfigur Bohusläns museum, Uddevalla
2013 Liljevalchs konsthall, Stockholm
2012 Lars Bohman Gallery, Stockholm
2010 Värmlands museum, Karlstad
2006 Nancy Margolis Gallery, New York, USA
2003 Malmö konstmuseum
1999 Tricia Collins Contemporary Art, New York, USA
1994 Retrospektiv Göteborgs konsthall
1984 Galleri 1, Göteborg
1965 Debut Galerie Pierre, Stockholm

Samlingsutställningar, urval
2004 Tre systrar Tammerfors konstmuseum, Konstmuseum Mejlans, Helsingfors, Finland
2003 Carnegie Art Award for Nordic Painting London, Köpenhamn, Helsingfors mm
2001 Ansikte mot ansikte, Nationalmuseum, Stockholm
1983 Myter Nationalmuseum, Stockholm
1979 5x1000 Years Paris, Frankrike, Düsseldorf och Frankfurt, Tyskland,
Moderna Museet, Stockholm
1967 17 unga Konstakademien, Stockholm
Det är med stor glädje Galleri Hammarén öppnar en utställning med Lena Cronqvist, sedan decennier en av landets mest framträdande konstnärer. I Göteborg visades hon senast 1994, på Konsthallen. I den nu aktuella utställningen visas verk från de senare åren; måleri, skulptur och grafik.

I Lena Cronqvists konst finns en mycket stark personlig närvaro och ett ovanligt mod. Hela tiden har hon skildrat vad som varit centralt för henne själv genom livets olika skeden. Direktheten och uppriktigheten i framställningarna parad med en lysande gestaltningsförmåga har gjort att hennes konst fängslat en stor publik. Bilderna har inte sällan behandlat svåra sidor av tillvaron– på en och samma gång djupt personligt och allmängiltigt.

Under de två senaste decennierna står den unga flickan i centrum i konstnärens bildvärld. Dessa verk vittnar inte minst om konstnärens enastående förmåga till identifikation med barnet, som vi någonstans alla bär inom oss. På mystisk väg lyckas Lena Cronqvist ladda även helt vardagliga scener med intensiv livsnerv, flickorna i hennes målningar sjuder av liv.    

Lena Cronqvist som är född 1938 i Karlstad, bor och arbetar i Stockholm och på Koster. Hon är utbildad vid Konstfack och Kungliga Konsthögskolan (1954-64). Cronqvist är ledamot av Kungliga Konstakademien.

Lena  Cronqvist är representerad vid Moderna Museet, Nationalmuseum, Prins Eugens Waldemarsudde och Bonniers porträttsamlingar i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Uppsala konstmuseum, Borås konstmuseum och i många andra samlingar i Sverige och utlandet.