ÅDER 
MARTHA OSSOWSKA PERSSON
2 – 23 APRIL

KLICKA HÄR FÖR EXEMPEL PÅ TILLGÄNGLIGA VERK
Martha Ossowska Perssons stora akvarellmålningar tar oss bortom många av de associationer som ordet akvarell väcker. Penseldragen är till exempel osynliga i hennes målningar. Inget är framställt med skissens sammanfattande drag, allt är istället påträngande, rent av inträngande, explicit. Tittar man på hennes mest välbekanta studier av händer tycks hon ta oss in till ett lager närmast under den yttersta huden. I dessa bilder samsas kroppslig hetta med skarp kirurgisk precision i det konstnärliga utförandet.

I de senaste målningarna skildrar hon vad som emellanåt kan uppfattas som trädstammens inre hudlager – under ytterbarken - på ett närbesläktat vis. Man kan slås av att Ossowska Perssons omsorgsfulla studier likt mycket av den biologiska forskningen blottlägger naturens fascinerande upprepningar. Mystikern Ivan Augélis mål var att måla det monoteistiska landskapet, som skulle visa alltets djupare enhet. Med en annan motivkrets, på ett intimare plan, tycks Martha Ossowska Persson hänge sig åt något liknande.  

Martha Ossowska Persson, född 1983 bor och arbetar i Göteborg. Hon är utbildad vid Konsthögskolorna i Umeå och Valand i Göteborg 2009-2014. Ossowska Persson tilldelades Fredrik Roos stipendium 2015 och erhöll Sten A Olssons Kulturstipendium 2019.
Separatutställningar, urval
2019 Sten A Olssons kulturstipendium Göteborgs konstmuseum
2018 Into the Hideous Hidden Cecilia Hillström Gallery, Stockholm

Samlingsutställningar, urval
2021 Gestalter Nordiska akvarellmuseet
2016 Valand revisited Strandverket, Marstrand
2016 Swedish Art: Now! Sven Harrys konstmuseum, Stockholm
2015 Fredrik Roos Stipendium Moderna Museet, Malmö
2014 Fast Forward Göteborgs konsthall
2013 GIBCA Extended Göteborg International Biennal Contemporary Art

Martha Ossowska Persson är representerad vid bland andra följande samlingar
Göteborgs konstmuseum
Nordiska akvarellmuseet
Statens konstråd