Pris på förfrågan                      De synkroniserade stegen 2023, 80x90, olja på pannå 

Nyårskramp 2023, 60x60 cm, olja på pannå

Förberedelsens metall 2022, 85x100 cm, olja på duk
 
Bordsgästen 2023,  60x80 cm, olja på pannå
Hjälpkällan 2022, 70x90 cm, olja på pannå
Kvicksilverhjälmen 2023, 60x70 cm, olja på pannå
Sten på sten 2023, olja på pannå, 60x80 cm
Glömskan 2022, 65x80 cm, olja på pannå