︎︎︎
MAX BOOK
2 - 23 FEBRUARI 2019
Separatutställningar, urval
Tomarps Kungsgård, Kvidinge 2018
Växjö konsthall 2017
Prins Eugens Waldemarsudde 2016
Galleri Leger, Malmö 2016
Konsthallen i Hishult 2013
Kalmar konstmuseum 2012
Christian Larsen, Stockholm 2012
Charistian Larsen, Stockholm 2009
 Härnösands konsthall 2006
Galleri Engström, Stockholm 2002
Kulturmagasinet Sundsvalls museum, 2000
Galleri Leger, Malmö 1996
Galleri Engström, Stockholm 1980
Max Book, född 1953 i Österforse, Sollefteå, är självlärd som konstnär. På 1980-talet ingick Max Book i den så kallade Wallda-gruppen tillsammans med Eva Löfdahl, Stig Sjölund, Tomas Lidén och Ingvar Sjöberg. 1995-2000 var Book verksam som professor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sedan 1996 är han ledamot av Kungliga Konstakademien.

Max Book väckte snart stor uppmärksamhet när han trädde in på konstscenen på 1980-talet och kom att bli en av den postmoderna konstens mest hyllade målare i Sverige. I hans måleri rubbas det ödesmättade grundackordet av dissonanser och inskjutna fragment. Verkligheten stör visionen, samtiden befinner sig mitt i det förflutna och civilisationen krockar med naturen. Man skulle också kunna säga att vi tycks dyka rakt ned i vårt motstridiga undermedvetna där en komplex samtid delar utrymme med universella arketyper.