O´BOY
                                               Patrik Andiné                                               
14 oktober – 4 november 2023

Klicka här för exempel på tillgängliga bilder


In English below, further down
I en dröm stiger Patrik Andiné in i sin egen utställning och möter där idel runda verk. Drömmen som är ovanligt skarp i konturen leder honom till att utforska dess otvetydiga budskap – att inordna det egna måleriet i cirkelns form. Drömmen pekar förutom form även ut ett enhetligt mått för målningarna; en diameter om 16 centimeter med utgångspunkt i barndomens stora, runda O`boy-burk av plåt.

Konstens oändliga frihet kan vara kvävande. Ett imperativ i ena eller andra riktningen – exempelvis om ett fast format för måleriet – kan utgöra en välsignelse för konstnären. Förhållningsregler kan komma från uppdragsgivare som fursten eller kyrkan, eller direkt från högre makter. De kan också komma till konstnären genom en dröm och en burk        O´boy.

Patrik Andinés förföriska, delikata och noggranna måleri kan föra tankarna till de gamla mästarna. Det är skarpt och gåtfullt drömskt på en och samma gång.

Patrik Andiné, född (1968) och verksam i Göteborg, är utbildad vid Hovedskous målarskola i Göteborg och vid Kungliga Konsthögskolan Stockholm (1990-95). Han tilldelades 2010 Sten A Olssons kulturstipendium. Andiné är representerad vid Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, Borås konstmuseum och vid en rad andra privata och offentliga samlingar. 

Separatutställningar, urval
2021 Dalslands konstmuseum, Upperud
2019 Galleri Hammarén, Göteborg            
2019 Galleri Bohman Knäpper, Stockholm
2018 Revy, Galleri Thomas Wallner, Simris
2016 Galleri 1, Göteborg
2015 Look inside, Lars Bohman Gallery, Stockholm
2012 Sandgrund, Karlstad
2009 Alingsås konsthall, Göteborgs konstmuseum
2008 Angelika Knäpper, Stockholm
2001 Miniatyrer, Borås konstmuseum
1997 Galleri 1, Göteborg

Grupputställningar, urval
2022 Folkhemmet, Restaurang Riche, Stockholm
2020 Art Attack, Bohusläns museum, Uddevalla
2017 Någon sorts kunskap, Göteborgs konstmuseum
2014 Drömfångare, Borås konstmuseum
2011 Stenastipendiet, Göteborgs konstmuseum
2010 Konstmässan Market, Stockholm
2006 Konstmässan Art Cologne, Köln, Tyskland
                        

In a dream, Patrik Andiné steps into his own exhibition, met by nothing but round works. The outlines of his dream are unusually sharp, leading him to explore its unequivocal message – to arrange his own painting in the shape of circles. In addition to form, the dream also points out a uniform measure for the paintings; a diameter of 16 centimetres, based on the large, round O’boy tin can from his childhood.

The infinite freedom of art can become suffocating. An imperative in one or another direction – for example, establishing a fixed format for painting – may turn a blessing for the artist. Rules of conduct may come from clients or principals, such as the prince or the church, or directly from higher powers. They may also come to the artist through a dream and a can of O'boy.

Patrik Andiné's seductive, delicate and precise, meticulous painting sometimes recalls the old masters. It is sharp and enigmatically dreamy at the same time.

The current exhibition is Andiné's second show at Galleri Hammarén. He has previously done solo exhibitions at Bohman Knäpper Gallery and Lars Bohman Gallery in Stockholm, Galleri 1 in Gothenburg, Galleri Wallner in Skåne, among others. His works have also been exhibited at Alingsås konsthall.

Patrik Andiné (born in 1968), is working in Gothenburg. He studied at Hovedskous School of Art (Gothenburg) and at The Royal Institute of Art (Konsthögskolan) in Stockholm (1990-95). Andiné was awarded the Stena Foundation’s Culture Scholarship in Art and Design in 2010. He is represented at Gothenburg Art Museum, Malmö Art Museum and Borås Art Museum, and at a number of other private and public collections.