Per Kesselmar kom tidigt i sin konstnärliga bana fram till vad som intresserade honom – det reducerade och det repetitiva, en passion som bland annat väcktes i ett möte med den Egyptiska konsten. Hans abstrakta målningar, tunna lager av valsad vit-grå färg på plåt, inger inledningsvis en känsla av händelselös stillhet. Stillheten skärper seendet och gör oss successivt mer mottagliga för subtila förnimmelser. Betraktar man Kesselmars bilder en lite längre stund kan man gradvis erfara att man sugs in i färgens djup, men man kan lika väl – nästan samtidigt – uppleva att färgen tycks immaterialiseras och lösgör sig från plåten. Allt tycks efter hand pulsera och kontinuerligt förändras. Synvillorna avlöser varandra och man tappar något av orienteringen, under optimala förhållanden en närmast hypnotisk upplevelse.

Per Kesselmar, född i Stockholm 1960, bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg 1984-86 och vidare vid Konsthögskolan i Stockholm 1986-90. Per Kesselmar tilldelades Sten A Olssons kulturstipendium 2017.
Per Kesselmar är representerad i bland annat följande samlingar:
Moderna Museet, Stockholm
RIRA Collection, Köln, Tyskland
Lannan Foundation, Santa Fe, USA
Norrköpings konstmuseum
Sten A Olsson Art Collection, Göteborg
Skövde konstmuseum

Separatutställningar i urval
2018 Gallery Dierking, Zürich, Schweiz
2017 Sten A Olssons kulturstipendium Göteborgs konstmuseum
2017 Shine Galleri Fagerstedt, Stockholm
2013 Exposure Konstakademien Stockholm
2009 Zoo Art Fair, London, England
2009 Natalia Goldin Gallery, Stockholm
2009 Full View Uppsala konstmuseum
2007 Galleri 1, Göteborg
2006 Galleri Engström, Stockholm
1998 Galerie Du Nord, Borås
1995 Galleri Ferm, Malmö
1995 Konstruktiv tendens, Stockholm
1993 Ars Nova, Göteborg