THE VIEW BELONGS TO EVERYONE
                                                                                                                                  Peter Frie    
                                                                                                                      19 augusti - 9 september                                                                           

                                                                                                                        Exempel på tillgängliga verk

                I Peter Fries hänförande landskapsvyer vävs konstnärens minne och längtan samman. Platserna vi ser finns inte på någon karta.
                Men stående framför någon av Fries målningar erfar vi snart att landskapet letar sig fram till en plats också i vårt eget minne.
                Vi har varit där en gång. Et in Arcadia ego.
                (”Och i Arkadien, jag” – en berömd fras som står att finna i ett par av Nicolas Poussins, 1594–1665, drömlandskap.)

               Det finns inga spår av samtiden i Fries landskap, inga bilar, elledningar eller vindkraftverk. I en dröm om orörd natur, kanske ett förlorat
               paradis, ligger landskapet bortom civilisationens tid och rum.

               Utöver det landskapsmåleri som Peter Frie är mest känd för presenteras också i utställningen konstnärens skulpturer och det abstrakta
               måleri som han utvecklat under senare år. Det har för övrigt hunnit gå fyrtiofem år sedan Frie senast ställde ut i Göteborg.

              The View Belongs to Everyone är inte bara titeln på denna utställning, det är också titeln på en helt nyligen publicerad omfattande bok
              om Peter Frie. Författare: Jeremy Lewison, tidigare chef över samlingarna på Tate Gallery i London, Timo Valjakka, konstskribent och curator
              verksam i Helsingfors samt Martin Warnach, mångårig vän till konstnären. Boken kommer att finnas tillgänglig i utställningen.

              Peter Frie är född 1947 i Lysekil. Han är verksam i Båstad och i Thailand. Genom åren har han ställt ut på Lars Bohman Gallery och
              Bohman Knäpper Gallery i Stockholm, Galerie Forsblom i Helsingfors och Galleri Arnstedt, Östra Karup. Vidare har han visats separat bland
             annat vid Thielska galleriet i Stockholm, Kalmar konstmuseum, Eskilstuna konstmuseum, utomlands bland annat vid Ruth Bachofner Gallery,
              Santa Monica, LA, USA, Hämenlinna Art Museum i Finland, New Art Centre, Salisbury, England och Picasso Museum, Münster, Tyskland.  

Peter Frie är representerad i bland andra följande samlingar:
Moderna Museet, Stockholm
Malmö konstmuseum
Kalmar konstmuseum
Beckers samling, Stockholm
KIASMA, Helsingfors, Finland
Friesichen Musem, Leeuwarden, Nederländerna
Haggerty Museum of Art, Milwaukee, USA
- samt en rad andra privata samlingar i Sverige och utlandet