SOUVENIR
Peter Johansson
1- 22 april
Exempel på tillgängliga verk

Med utställningen Souvenir tittar Peter Johansson tillbaka på flera av sina mest välkända verk – en resumé av trettiofem intensiva år som konstnär. Kanske kan man också se Souvenir som en Best of Peter Johansson-show. Här finns flera av konstnärens mest profilerade och hyllade verk.

Peter Johansson står ut som maximalisten i den svenska konsten. Absurdism och groteskeri är huvudingredienser i ett konstnärskap som alltid förmår roa och underhålla. Men där finns också ett oroväckande inslag. Hans konst kan emellanåt kännas som överrumplande symptom på att något har gått snett i samhället. Peter Johansson stannar aldrig någonsin halvvägs. Konstverken har en oavvislig energi, tydlighet och skärpa. Ingen går likgiltig förbi dem.    

Utställningen på Galleri Hammarén är starten på en turné. Ytterligare fyra gallerier kommer att hysa Souvenir; Olseröds konsthall, Galerie Leger i Malmö, Wetterling Gallery i Stockholm samt Galleri Svarta Gran i Borlänge.

I samband med turnéstart släpps utställningskatalogen Souvenir, som kan liknas vid en pekbok. Peter Johansson har bjudit in närmare femtio oftast välkända kvinnliga och manliga företrädare för kultur, samhälle och politik för att låta dem var och en presentera något av hans konstverk, från 80-talet fram till idag. I boken medverkar även författaren Ulrika Knutson som samlat tankar kring ordet souvenir. Denna bok gör sig bra överallt, som coffe table book, på fikabordet på arbetsplatsen eller på daghemsgolvet. Den är, kort sagt, en souvenir för vår tid. (Fotografier av Pontus Johansson, Matti Östling, Claes Hall m fl, producent Peter Johansson.)  

Peter Johansson, född 1964 i Sälen, är utbildad vid Hovedskous målarskola i Göteborg och vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1988 – 93. Idag bor han mestadels i Köpenhamn och arbetar i Malmö. Peter Johansson har visats separat bland annat vid Borås konstmuseum 2015 och Moderna Museet 2003. Han är representerad i samlingarna vid Moderna Museet, Stockholm, Göteborgs konstmuseums och Malmö konstmuseum, samt en rad andra samlingar.