RAKEL & TEKLA BERGMAN FRÖBERG
                                                                                                            6 - 27 april


Att gå in i tvillingsystrarna Tekla och Rakel Bergman Fröbergs utställning är lite som att ge sig in i ett jäsande tumult, en häxkittel. En korseld av urkraftsenergier, galghumor och skogsmystik. En zon mellan det medvetna och det omedvetna.

Rakel Bergman Fröberg beskriver sitt arbete som ett ständigt uppbyggande och raserande av både ting och tillstånd. Hon återkommer till gränslandet mellan olika identiteter – jaget och människodjuret. ”Ibland iklär jag mig rollen av ett djur och når till olika gränsland i denna transformation, andra gånger studerar jag mig själv i olika sociala situationer och vardagliga möten”. Rakel Bergman Fröbergs skulpturer består av återvunnet material; lampor, tvättställ, skrot från skogen osv, ett slags kretsloppskonst. Allt kan återanvändas och återfödas i ny skepnad. Hon arbetar också med trägravyr. Rakel Bergman Fröberg född 1994 lever och verkar i Göteborg. Hon har studerat vid Göteborgs Konstskola. Hon tog sin masterexamen i Fri Konst vid Umeå Universitet 2021.

Tekla Bergman Fröbergs konstnärskap ligger nära tvillingsysterns i många delar. Också Tekla Bergman Fröberg återbrukar material. Hon söker efter förlorade väsen, meningar och språk att skänka nytt liv. Inspirationen finns i drömmarna, mardrömmarna och i parallella tillstånd. Framför allt ser hon det som sitt kall att grundligt undersöka allting mysteriöst som döljer sig i utkanten av perceptionen. Förstörelsen är en central del av skapandet. Sönderslaget porslin får nytt liv. Äldre söta figuriner sammanfogas till nya, förvridna, makabra eller galghumoristiska skulpturer. De lerskulpturer hon själv skapar från grunden bär inte sällan demoniska drag. Tekla Bergman Fröberg, född 1994 lever och verkar i Göteborg. Hon har studerat vid Göteborgs Konstskola och tog sin masterexamen i Fri Konst vid Umeå Universitet 2021.

Detta nya samarbete - Rakel & Tekla Bergman Fröberg och Galleri Hammarén - inviger Gallari Hammaréns nya adress på Aschebergsgatan 19 i Göteborg. Samarbetet leder dessutom längre fram i vår vidare till Market Art Fair, Liljevalchs och Spritmuseum i Stockholm 17-19 maj. Där kommer tvillingsystrarna att visas tillsammans med Jonatan Pihlgren i Galleri Hammaréns monter på avdelningen Debut, vid Spritmuseum.