Separatutställningar, urval
2019 Blå huset, Göteborg
2016 Galleri 1, Göteborg
2010 Galleri Persson, Malmö
2007 Galleri 1, Göteborg
1994 Galleri Svenska bilder, Stockholm
1989 Galleri du Nord, Borås
1988 Galleri 1, Göteborg

Grupputställningar, urval
2020 Hus Galleri Anna H, Göteborg
2008 Anime Villa Nigra, Ameno, Italien
2002 Konstruktivt Skövde konsthall
1999 Västsvensk skulptur Röda sten, Göteborg
1995 Sports in Art Konsthallen, Göteborg
1995 Skapelser Kinnekulle
1992 Skulptur i Norden Trädgårdsföreningen, Göteborg
1990 Gallery Ersgaard, Los Angeles, USA
Stumma smala fasader, trappor, stegar, kors och snedställda kuber – genom hela sitt konstnärskap, i måleri och skulptur, har Roland Borén konsekvent undersökt färgers och formers rums- och relationsskapande egenskaper. Den metodiska stringensen, perspektivet och de avskalade kompositionernas klarhet för emellanåt tankarna till ungrenässansen. Piero della Francesca visar sig också ha varit en viktig inspirationskälla för Borén. Men i Boréns verk finner man även klangbotten i ett slags maskinklassicism, i tidig industriell arkitektur.

När man betraktar ett verk av Roland Borén tenderar perspektivet allt som oftast att oscillera; vad som först var golv kan strax bli till tak, konvext blir konkavt och trappan leder plötsligt nedåt och inte uppåt som den vid första anblicken tycktes göra. Man sugs närmast in i en dialog om perception och perspektiv.

Roland Borén är född 1956 i Stockholm. Sedan länge är han verksam i Göteborg där han utbildades vid Valands konsthögskola 1983-88. Borén mottog Baertlingstipendiet 1985 och 1987 erhöll han Marianne och Sigvard Bernadottes konststipendium.

Roland Borén är representerad vid bland andra följande samlingar: Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Eskilstuna konstmuseum, Skövde konstmuseum, Statens konstråd, Göteborgs stad, Region Stockholm

Borén har utfört ett stort antal offentliga uppdrag. Verk av honom finns att se vid bland Operahögskolan Artisten i Göteborg, Svenska kyrkan i Paris, Frankrike och Kalmar slottspark.