UNDER TIDEN
Bianca Maria Barmen och Majlis Agbeck
7 - 28 januari

Klicka här för att se exempel på tillgängliga verk

Utställningen Under tiden sammanför två konstnärskap. Båda konstnärer har en existentiellt förnimbar grundton i skapandet och deras verk för oss mot en transcendent sfär.

Bianca Maria Barmens skulpturer präglas av en tät, gåtfull stillhet. När man betraktar dem kan det kännas som om tiden för en stund står still. Den forntida egyptiska konsten är en inspirationskälla för B M Barmen. Oavsett motiv äger hennes skulpturer likt den arkaiska skulpturen en upphöjd, oåtkomlig värdighet.

I Majlis Agbecks broderade bilder har mestadels djuren huvudrollen – precis som hos B. M. Barmen. Men den eviga kampen för tillvaron är avlägsen. Det är snarast själva existensens outgrundliga gåta som träder fram i stillsamma tablåer. Emellanåt kan det kännas som om vi får återse omvärlden med barnets öppna ögon och förundran.  

Bianca Maria Barmen bosatt i Lund, är född 1960 i Malmö. Hon är utbildad vid Hovedskous målarskola i Göteborg 1982-85 och vid Konstakademien i Köpenhamn 1985-92. Hon är representerad vid Moderna Museet, Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Statens konstråds samlingar och vid en rad andra museer, regionala och kommunala samlingar.

Majlis Agbeck född 1948 i Halmstad, idag boende och verksam i Malmö och Sjörup, Ystad –är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm 1970-75. Agbeck är representerad vid Moderna Museet i Stockholm, Malmö konstmuseum, Statens konstråds samlingar samt vid ett antal andra museer, kommunala och regionala samlingar.

Bianca Maria Barmen separatutställningar, urval
2021 Galleri Thomas Wallner, Simris
2021 Dalslands konstmuseum
2020 Konstnärshuset, Stockholm
2019 Galleri Hammarén, Göteborg
2005 Galleri Magnus Karlsson, Stockholm
2000 Lunds konsthall

Majlis Agbeck, separatutställningar, urval
2020 Cecilia Hillström Gallery, Stockholm
2019 Moderna Museet, Malmö
2018 Galleri Ping-Pong, Malmö
2015 Klippans konsthall
2014 Domkyrkoforum, Lund
1992 Kalmar konstmuseum