ZSUZSANNA LARSSON GILICE & PETER KINNY
13 NOVEMBER - 4 DECEMBER 

Zsuzsanna Larsson Gilice arbetar tålmodigt i repetitiva processer. Materialet i hennes konst är ofta grafit och papper. Många av hennes verk innehåller text, flöden eller fragment av text. Hennes största verk i denna utställning, Spill III, består av spillbitar av papper - rester ifrån arbetet med ett annat tidigare färdigställt verk, ett textkollage. Spillbitarna är sammanfogade till ett slags nät. Man kan ställa sig frågan om Zsuzsanna Larsson Gilice bygger ett nytt språk med resterna av ett annat. Hennes idoga arbete låter ana att hon tillskriver bokstäverna samma sorts magiska laddning som våra runor en gång hade.

De enkla och förgängliga materialen till trots uppfattar man alltid en påtaglig materialitet i hennes verk, som ger dem rumsliga, skulpturala egenskaper. På utställningen visas också en serie mindre teckningar, utförda med silverstift på mörk botten. I dessa skönjer man bladverksornament som kan glimta till ur vissa vinklar och släckas ur andra.   

Metalltråd utgör grundmaterialet i Peter Kinnys små skulpturer. Tråden löder han ihop, oftast till igenkännbara objekt eller strukturer – stängsel, stegar, trappor, klätterställningar. Skulpturerna är spröda, intima och lekfulla, men i den avskalade enkelheten uppstår också en paradoxal monumentalitet som får de mer metaforiska aspekterna att träda fram.

Om man säger att Larsson Gilices verk har en materialitet som ger dem skulpturala egenskaper, kan man omvänt i Kinnys skulpturer se den eleganta tunna tråden bli till något av en förförisk teckning i luften. Kanske kan man som skulptören Arne Jones gjorde på sin tid, tala om artikulerad rymd (istället för artikulerad form).

Zsuzsanna Larsson Gilice är född 1970 i Vingåker. Hon är utbildad vid Valands konsthögskola i Göteborg 1998-2003. Larsson Gilice är representerad vid bland annat följande samlingar: Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum och Borås konstmuseum
Larsson Gilice har bland annat ställt ut separat vid Galleri PS, Konstepidemin och Galleri Mors Mössa i Göteborg. I Malmö har hon visats på Galleri Ping-Pong. Hon har medverkat i samlingsutställningar vid Göteborgs konstmuseum och Borås konstmuseum

Peter Kinny född 1954 i Sollefteå, Västernorrland. Han är utbildad vid Konstfackskolan i Stockholm 1986-91.
Peter Kinny har utfört ett stort antal offentliga utsmyckningsuppdrag, bland annat för Stockholms läns landsting och för Statens konstråd. Han har ställt ut separat på Susanne Pettersson Gallery, Konstnärshuset och Doktor Glas i Stockholm och Skövde konstmuseum för att nämna några konstscener.