CARL-ERIK HAMMARÉN


CARL-ERIK HAMMARÉN

I SPEGELN

 

Carl-Erik Hammaréns (1922-90) konstnärskap kulminerade i en mycket egenartad serie själporträtt under 1980-talet.

 

GALLERI HAMMARÉN  2 - 16 mars 2019

Bara några dagar efter att en retrospektiv utställning öppnats med Carl-Erik Hammarén på Göteborgs konsthall i oktober 1990, avled han mycket plötsligt. Galleriets utställning blev den första utställningen med honom i Göteborg sedan konsthallens för närmare 30 år sedan. I utställningen på Galleri Hammarén presenterades framförallt självporträtt (olja och teckningar) samt ett par stilleben från 1980-talet.


Carl-Erik Hammarén är mest känd för sina sena självporträtt, som han målade från att han var några och 50 år. Vid spegeln, i mötet med det egna ansiktet utvecklade han under loppet av ett drygt decennium ett iögonfallande, mycket märgfullt måleri. I detta måleri sammansmälter Hammaréns tidigare erfarenheter – från ett närmast kubistiskt bildbyggande på 50-talet över ett expressivt, flödigt och snudd på abstrakt landskapsmåleri på 60-talet – till det särpräglade måleri som kommer till uttryck i självporträtten.


De stridande krafterna i dessa självporträtt, gestaltning kontra upplösning, balanseras skickligt och mycket medvetet. Måleriet tillåts aldrig flyta ut i något sinnligt joller. En välartikulerad och stundtals brutal uppriktighet håller all sötma i schack. Dörren till det groteska står däremot alltid öppen. Motivet, konstnärens ansikte, i förlängningen hans persona, kvarstår märkligt närvarande även då måleriet är som mest fritt och upplöst. Hur deformerat ansiktet än blir, hur besynnerliga utväxter som än blommar ut från kinder och glasögon, förblir likheten med modellen märkligt intakt.


Ska man för någon som inte sett Hammaréns måleri, försöka ringa in det med välkända referenser kan man nämna konstnärer som Frank Auerbach och Francis Bacon. Utöver överensstämmelser i själva måleriet finns ett gemensamt drag med dessa konstnärer i en konsekvent vägran att försköna den som porträtteras. 

Sagt om Carl-Erik Hammarén


Och alla spelar de mellan kontroll och medveten urspårning – med andra ord ett annat slags kontroll, som tagit slumpen och infallet i sin tjänst. ---
Färgen lånar sig till såväl de upplösande som konstruktiva krafterna. Detsamma kan sägas om den iögonfallande ekvilibrismen. ---
Dessa självporträtt förblir ett självständigt och märkvärdigt inslag i det svenska måleriets historia.

Mikael Olofsson recension GP 2004-09-25Hammaréns upplösta ansikten skyggar inte utan de tycks koka sönder av sin färg. Ur och i koloriten framträder ett osminkat drama långt bortom all förkonstling: ett demaskerat jag fyllt av både tvivel och högmod.

Mårten Castenfors utställningskatalog Konstakademien 2004, StockholmHammarén har som konstnär också först sent uppmärksammats och då främst som porträttör med en serie frodiga självporträtt, som i sin förryckta blandning av galghumor, sensualism och satanism är unika. En legering av Cobras anarkistiska lekfullhet, nationalromantisk skogsmystik och Francis Bacons livsångest. Är det troll eller självporträtt – eller självporträttet som troll – han målar?

Folke Edwards  Från modernism till postmodernism, svensk konst 1900-2000De koloristiska förvecklingarna upprätthåller hela tiden skenet av ett ansikte. Det till synes kaotiska skeendet regleras av en laddad rytmisk puls. Euforiska ljusreflexer dansar på färgvågorna.

Arne Törnqvist  recension DN 1990-11-08Finns det något i människan? Finns det något bortom ordet, tecknet, skelettet? Dessa frågor ställer han med kolorismens traditionella medel, stark färg och kraftig penselföring, rasande och trevande. Det gör hans bilder till något mer än målningar.
De är försök att finna spår efter människan.

Rolf Anderberg   recension GP 1982-02-13Den som långa och många timmar suttit modell för Hammarén, vet att han använder kautschuken praktiskt taget lika ofta som pennan. De friheter han tog sig utvanns under ett ansvar som ibland nästan fick drag av pedanteri.

Lars Forssell  utställningskatalog, Galleri Blanche, Stockholm 1962,   Det händer att jag upplever mitt ansikte som delat i två delar där den ena halvan är sträng och den andra flyter iväg. Det finns också i min läggning om man så vill. Jag har en sträng sida och en som är oroande lättsinnig.

Carl-Erik Hammarén  intervju GP 1990-26-10

 


 

Carl-Erik Hammarén, född i Stockholm 1922, växte upp i Göteborg.  Han utbildades vid Slöjdföreningens skola och Valands målarskola i Göteborg samt vid Konsthögskolan i Stockholm 1945-50. Bredvid det egna konstnärskapet arbetade Hammarén bland annat som chef för Göteborgs konsthall, 1961–71. Efter tiden vid konsthallen var han verksam som huvudlärare i måleri vid Hovedskous målarskola i Göteborg fram till sin död 1990. Hammarén har skrivit två böcker, Främling i Frankrike, dagboksanteckningar publicerade 1958 och en monografi över skulptören Martin Holmgren 1964.

 

 

Separatutställningar, urval

Konstakademien, Galleri Öst, 2004
Göteborgs konsthall 1990
Galerie du Nord, Borås 1985
Galerie Holm, Malmö 1983

Galleri 54, Göteborg 1982
Konstnärshuset, Stockholm 1980

Krognoshuset, Lund 1963

Galerie Blanche, Stockholm 1962

Lilla Galleriet, Stockholm 1958

Vallins konsthall, Örebro 1958 

Lorensbergs konstsalong 1955


Grupputställningar, urval

CEH, Claes Hake, Curt Asker, Harald Lyth m fl, Galleri Oijens, Göteborg 1985
CEH, E.Brand, A. Lindberg, O. Skagerfors, T. Törning; 5 göteborgare, Kalmar km 1983

CEH & Olle Skagerfors, Galleri Uddenberg 1976

CEH & Lars Hillersberg, Galleri 7:an, Örebro 1966
CEH & Palle Pernevi, Göteborgs konsthall 1961

CEH, Torsten Billman, Alf Lindberg m fl; Göteborgskonstnärer, Lunds konsthall 1960

CEH, Nanna Johansen-Ullman, Alvar Lundin, Göteborgs konsthall 1957
CEH, Tore Ahnoff, Hugo Simson, Arne Isacson m fl, Konstnärshuset, Stockholm 1957

Representerad, urval

Moderna Museet i Stockholm
Göteborgs konstmuseum
Statens porträttsamling på Gripsholm, Mariefred
K O Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla, Stockholm
Tessininstitutet, Paris

samt ett antal landsting och privata samlingar.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galleri Hammarén  Tis-tors 13-18, fre-lör 12-16

 Erik Dahlbergsgatan 14, 411 26 Göteborg

 pontus(at)gallerihammaren.se

 0720 03 30 32