KARIN GRANQVIST


Karin Granqvist har alltsedan mitten av 90-talet med oregelbundna intervaller återkommit till Galleri 1 i Göteborg. När hon nu för första gången ställde ut på Galleri Hammarén kunde den som sett hennes utställningar genom åren konstatera att hon arbetar påfallande konsekvent – men också att hon inom det fält som hon gjort till sitt, ständigt förmår att förnya sig.


I hennes bilder är energiflödet det mest anslående. Målningarna har vanligtvis ett eller flera energikluster, där penseldragen flockas tätt om de inte direkt kolliderar i färgsprakande virvlar. Från dessa kluster kan det ofta skjuta ut mer enstaka, fartfyllda

penselstråk. Mindre eller större partier av duken förblir omålad.


Målningarna kan upplevas som framställningar av okända, självalstrande energier som accelererar häftigt i snabbt övergående urladdningar. Enstaka målningar avviker genom ett jämförelsevis reducerat uttryck. När man betraktar dessa mer avskalade verk kan man stundtals erinras om orientaliskt tuschmåleri.
Sagt om Karin Granqvist


- - - Karin Granqvist, på vars vita dukar den rena oblandade färgen slår ned som klasar eller abstrakt notskrift. Granqvist verk tar spjärn i en väl sammanhållen grundrytm, som vittnar om en rik musikalitet. I målningarnas poetiska reduktion saknas all form av traditionell rumslig illusion.


Mårten Castenfors  Sveriges konst 1900-talet, del 3, 1970-2000, SAK 2001
Norrländskan Karin Granqvist målar snabba kalligrafiska klottertecken på tomma dukar. Plötsliga händelser i en rymd utan slut, som lekfulla hugskott men med distinkt klang och rytm. Impulsiva tillälligheter styrda av ett disciplinerat medvetande. Tyngdlösa tecken med tydlig energi.


Folke Edwards Från modernism till postmodernism, Signum 2000
Jag vill återkomma till hur det finns en hel del melodi och rytm i Granqvists målningar men också en mild kyla, eller en icke plats. Detta tomrum, ”void”, är en komponent som man kan läsa som en paus eller en tystnad i det måleriska musikstycket, och jag tänker på Jan Johansson och hans ”Jazz på svenska”. Johanssons musik skiftade starkt i temperament och tempo, med både improvisation och traditionell stomme i kompositionerna. Och precis så skulle jag vilja beskriva Granqvists måleri, som abstrakt konst på svenska.


Jakob Anckarsvärd  recension Konsten.net 2016
I en tid där den enkelt återrelaterade storyn vältrar sig i kungasviten på många bildmakares hotell, framstår Karin Granqvists berättelser som av en betydligt mer svårfångad art. Här sätts inte bilden att illustrera intellektets överhöghet, här är tanken snarare inkapslad i ett måleriskt fluxus. - - - På samma sätt som glittrande iskristallers skönhet ter sig som något bortanför kausaliteten, framstår Granqvists spektralklingande färgformer som något bortom orsak och verkan.


Leif Mattsson  recension omkonst.com 2016
Partituret skrivs och musiken uppförs momentant i hennes världar. Med genomträngande blick likt rovfågelns söker hon efter måleriets minsta händelser att befrukta den vita duken med.

Susanna Slöör recension omkonst.com 2009
Karin Granqvist, född i Sollefteå 1965, är sedan 1995 bosatt i Sockholm. Hon är utbildad vid Gerlesborgsskolan i Bohuslän, Hovedskous målarskola i Göteborg och Konsthögskolan i Umeå, där hon gick åren 1987-92.


Sedan 2004 är hon ledamot av Kungliga Konstakademien.


Separatutställningar, urval

Konsthallen Norra Kvarken, Nordmaling 2017

S P Gallery, Stockholm 2016

Lilla Galleriet, Umeå 2015

Galleri 1, Göteborg 2014

S P Gallery, Stockholm 2013

Rättsviks konsthall 2012

Galleri 1, Göteborg 2011

Sundsvalls museum 2010

Konstakademien, Stockholm 2009

Galleri Ahnlund. Umeå 2007

Enköpings kontshall 2005

Galleri Örsta, Kumla 2004

Galleri Engström, Stockholm 2002

Galleri 1, Göteborg 2000

Galleri Engström, Stockhom 2000

Galleri Kari Kenetti, Helsingfors 1999

Galleri 1, Göteborg 1996

Galleri Ahnlund, Umeå 1994


Grupputställningar, urval

Galleri 1, Göteborg 2018

Beckers 30, Färgfabriken, Stockholm 2017

Jubileumsfonden, Konstakademien, Stockholm 2015

Karin Granqvist och Vera Frisén, Thielska galleriet, Stockholm 2011

Tusen ledamöter, Konstakademien, Stockholm 2011

Självporträtt, Gerlesborg, Bohuslän 2010

Bara färg, Göteborgs konstmuseum 2006

Karin Granqvist och Max Book, Galleri Engström 2005

Edstrandska, Rooseum, Malmö 2000

Carnegie Art Award, Taidehalli, Helsingfors 1999

Carnegie Art Award, Konstakademien, Stockholm 1998

Beckers, Heland Wetterling, Stockholm 1996

Galleri Mors mössa, Göteborg 1994

Konstnärshuset, Stockholm 1992

Bildmuseet Umeå 1992

Galleri Bergman, Göteborg 1991


Offentlig utsmyckning

Sollefteå kyrka

Restaurang Tranan, Stockholm

Södersjukhuset, Stockholm

Örebro universitet

 Galleri Hammarén  Tis-tors 13-18, fre-lör 12-16

 Erik Dahlbergsgatan 14, 411 26 Göteborg

 pontus(at)gallerihammaren.se

 0720 03 30 32