︎︎︎
UNDERSKRUV
9 - 30 MAJ 2020 

I utställningen Underskruv möts konstnärerna
Magnus Gramén, Camilla Engman och Dan Perrin.

Magnus Graméns grå bilder beskriver ett slags vardagens kortvariga platåer. I ett kort ögonblick tycks tiden stå still och man grips av en dunkel inre berusning. Annorlunda uttryckt; bluesen bryts då och då av med energifyllda synkoperade trumpetstötar som lyfter oss mot oväntade höjder.

Camilla Engmans bilder öppnar inåt, mot gömda och svårdechiffrerade skikt av det undermedvetna. Ibland kan bilderna upplevas som gestaltningar av mycket personliga berättelser, där gåtfulla och skrämmande ritualer verkar tjäna ett från skam eller skuld befriande syfte.


Dan Perrins bilder präglas av till ungefär lika delar lekfullhet och absurd meningslöshet. En lätt förströdd, charmig och skruvad humor är ständigt närvarande. Humorn balanseras av en knappt förnimbar, ödslig svärta.