T.E

J.C
M.W
MAGNUS WALLIN, THOMAS ELOVSSON & JOACHIM CARLSSON
8 - 29 MAJ

KLICKA HÄR FÖR ATT SE EXEMPEL PÅ TILLGÄNGLIGA VERK

Magnus Wallin, Thomas Elovsson och Joachim Carlsson låter sig inte förenas i ett gemensamt uttryck. Snarare ser vi i denna utställning tre mycket olikartade sätt att närma sig den oändlighet som ryms i vad vi kallar måleri.

Själva innehållet i färgen kortsluter Magnus Wallins målningar. Han applicerar ett stort antal lager av blodpulver och akryl på aluminiumpanel. Genom slipning framkallar han en monokrom, slät yta. Hur vi än förhåller oss till blodet som ingrediens ställer det målningarna i ett gäckande mellanläge, i spänningsfältet mellan påträngande konkretion och abstraktion. Tankarna kan leda till stillheten efter katastrofen/brottet, även om blodets mer vida metaforiska aspekter också alltid tränger fram närhelst blod förekommer. Wallins mättade målningar oscillerar mellan konkretion, abstraktion och myt.
Magnus Wallin, född 1965, bor i Malmö. Han är utbildad vid Valands konsthögskola i Göteborg och vid Konstakademien i Köpenhamn. Wallin har återkommande ställt ut separat på Galerie Nordenhake i Stockholm och även i Berlin, Tyskland. Separatutställningar också vid bland annat Göteborgs konstmuseum, Malmö konsthall och Kalmar konstmuseum. Wallin är representerad vid Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum och Centraal Museum Utrecht i Nederländerna, m.fl. samlingar.

Thomas Elovssons målningar kan föra tanken till senmodernismens 50-tal. Elovsson beskriver sina egna verk som improvisationer utifrån ett antal enkla former – en sorts stapelvaror i den abstrakta konstens tjänst som han träffande uttrycker saken. Han vrider och vänder på det abstrakta måleriet och prövar genrens förutsättningar i vår tid. De idag rådande tolkningsmodellerna skiljer sig markant ifrån modernismens, liksom konstnärernas intentioner då och nu. Men hur mycket har själva måleriet förändrats? Thomas Elovssons förföriska formlekar för in frågan om det abstrakta måleriet äger ett slags orubblig universell kärna – helt utanför de tidsbundna växlande läsarterna.
Thomas Elovsson, född 1962 i Borås, bor i Stockholm. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Elovsson har återkommande ställt ut separat på Björkholmen Gallery, Stockholm. Separatutställningar också vid bland annat Malmö konstmuseum och Borås konstmuseum. Elovsson är representerad vid Göteborgs konstmuseum och Malmö konstmuseum, m.fl. samlingar.


Joachim Carlsson är något av en kameleont, en otrogen målare i meningen att han ständigt är redo att utmana sina senaste verk med steg i ny riktning. Han har ett välgörande avspänt förhållande till traditionen. Måleriet är osentimentalt, energirikt och kraftfullt. Återkommande är intresset för tecken i alla dess former, inte minst som yttringar för gemenskaper (och i förlängningen för utanförskap). Joachim Carlssons senaste serie Under the Sun har tillkommit under en lång process under vilken målningarna bland annat påverkats av solens strålar. Den bärande färgen i serien, rosa, kan associeras till liv och optimism.
Joachim Carlsson, född 1966 i Göteborg, bor i Stockholm. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Joachim Carlsson har bland annat ställt ut separat vid Uppsala konstmuseum, Tyresö konsthall, Konsthallen i Hishult samt på Galleri Thomassen, Göteborg. Han är representerad vid Norrköpings konstmuseum, Västerås konstmuseum, Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn, m.fl. samlingar.